Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging
Zelfstandig wonen is fijn, maar niet altijd gemakkelijk. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, beperking of ouderdom. Heeft u moeite met wassen, aankleden, eten, drinken en de lichamelijke verzorging en is er geen ondersteuning mogelijk door mensen uit uw eigen omgeving? Dan kunt u een beroep doen op professionele verzorging. U kunt dan zelfstandig blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving.

Een wijkverpleegkundige bekijkt samen met u (en eventueel met de arts) welke zorg u nodig heeft. Wat kunt u zelf en wat kunt u met behulp van anderen (zoals uw partner, een familielied of buren) en welke professionele verzorging heeft u nodig? Op basis hiervan geeft de wijkverpleegkundige de indicatie af.

Wat doet de verzorger?
De verzorgende van SSZ Thuiszorg voert de zorg uit waarvoor u de indicatie heeft gekregen. De verzorger is opgeleid om u te ondersteunen bij uw dagelijkse handelingen, zoals opstaan, aan-en uitkleden, naar bed gaan, wassen en douchen. De verzorgende observeert en rapporteert daarover in het zorgdossier. De verzorgende zorgt ervoor dat het zorgproces methodisch wordt uitgevoerd.

Eigen bijdrage
Ondersteuning bij de persoonlijke verzorging is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor de persoonlijke verzorging betaalt u geen eigen bijdrage.

Gevonden wat u zocht?