Begeleiding individueel

Als u hulp nodig heeft bij algemene dagelijkse werkzaamheden zou u in aanmerking kunnen komen voor begeleiding. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar hulp bij bepaalde taken. Deze hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld ondersteuning bij het ondernemen van (sociale) activiteiten binnen- en buitenshuis of het voorbereiden op uw afspraken. Onze medewerkers hebben ervaring met cliënten die moeite hebben om grip te krijgen op het dagelijks leven. Wij willen ervoor zorgen dat u uw leven weer op orde krijgt.

Soorten
Er zijn twee soorten begeleiding, namelijk:
1. Individuele begeleiding
2. Groepsbegeleiding

Individuele begeleiding
Voorbeelden van individuele begeleiding zijn:
* hulp bij de administratie (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
* hulp bij het boodschappen doen;
* hulp met het afhandelen van post;
* hulp bij het bedienen van apparaten;
* vaardigheden oefenen, zoals schrijven en rekenen;
* woonbegeleiding;
* hulp bij het onderhouden van sociale contacten;
* het plannen van dagelijkse activiteiten.

Groepsbegeleiding
Bij groepsbegeleiding gaat het vooral om dagstructurering en het voorkomen van (crisis)opname. Bij oudere mensen is het vaak een oplossing zodat zij zich niet meer alleen voelen.
Het is gericht op: 
* activering;
* beweging;
* leren omgaan met dementie;
* contacten;
* een zinvolle invulling van de dag;
* voorkomen van vereenzaming;
* ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger.

Aanvragen
Individuele begeleiding valt sinds 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar u woont. Een indicatie voor begeleiding kunt u aanvragen bij de afdeling WMO van de gemeente. Voor het bieden van ondersteuning en begeleiding kunnen gemeenten een eigen bijdrage vragen.

Gevonden wat u zocht?